Računovodstvene usluge

Home/Usluge/Računovodstvene usluge

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge obavljamo u skladu s važećim zakonskim propisima i u duhu profesionalne etike, vaši podaci i dokumentacija za nas predstavljaju poslovnu tajnu.

Cijenimo vaše vrijeme, cilj nam je biti podrška vašem poslovanju svakog trenutka. Po svu dokumentaciju dolazimo kod vas, odnosno razmjenjivat ćemo je elektroničkom poštom. Ukoliko organizacija vašeg poslovanja tako zahtijeva, u mogućnosti smo preuzeti i samo dio računovodstveno-financijskih poslova, po potrebi dolazimo u vaš ured ili se spajamo na vaš server i posao obavljamo na vašem programu iz svog ureda.

Umjesto vas obavljamo administrativne poslove kao što su prijava/odjava zaposlenih, predaja izvještaja, predstavljanje pred nadležnim tijelima i slično. Ukratko navodimo najvažnije usluge na koje možete računati:

• Knjigovodstvene usluge

Bruto bilanca, glavna knjiga i propisane analitičke evidencije, obračun amortizacije, evidentiranje blagajničkog poslovanja.

• Porez na dodatnu vrijednost

Kontrola ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a, propisane evidencije PDV-a, usklade sa Poreznom upravom.

• Izvještavanje prema državnim institucijama u zakonskim rokovima

• Dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreznoj upravi, FINA, HZZO, HZMO te ostalim institucijama prema potrebi

• Asistiranje revizorima prilikom eksterne i interne revizije financijskih izvještaja

• Asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku

• Obračun plaća i honorara

Jedno od najdinamičnijih područja je područje obračuna plaća i ostalih prava zaposlenika. Kontinuirano prateći zakonske propise tu smo da vam ponudimo punu i kvalitetnu podršku i administriranje zaposlenika. Trebate li iz nekog razloga samo usluge obračuna plaće, slobodno nam se obratite. Najvažniji poslovi obračuna plaća sastoje se od: zbirnog mjesečnog obračuna plaće za sve zaposlenike, obračuna mjesečne plaće za svakog pojedinog zaposlenika, popunjavanja svih zakonom propisanih obrazaca (FINA, Regos, Porezna uprava), vođenje baze podataka o svim uplatama i obračunima po zaposleniku, prijavu klijenata i zaposlenika klijenata na HZZ i HZMO.

• Administrativne i tajničke usluge

Širokim spektrom administrativnih usluga želimo povećati vašu poslovnu učinkovitost. U sklopu ovih usluga nudimo:

Usluge profesionalne uredske podrške (izrada dopisa, prijepisi i sl.)
Priprema ugovora (po potrebi u suradnji sa odvjetničkim uredom)
Priprema dokumentacije za otvaranje poduzeća
Priprema razne uredske dokumentacije (putni nalozi, obračuni oko vožnje, evidencija o radnicima, evidencije radnog vremena, odluke)
Sastavljanje ponuda i predračuna
Izrada računa
Usluge faksiranja te po potrebi prosljeđivanje zaprimljenih faxeva na e-mail adrese
Usluge skeniranja
Usluge ispisa
Izrada i slanje cirkularnih pisama i elektroničke pošte
Ostale administrativne i tajničke usluge prema vašim potrebama