Računovodstvo i financije

Home/Usluge/Savjetovanje/Računovodstvo i financije

Želite promjene u poslovanju ili niste zadovoljni sa trenutnim stanjem? Dajemo financijske savjete sa svrhom optimalizacije poslovanja s aspekta upravljanja troškovima i poreznim davanjima, upravljanja likvidnošću, strukture bilance.