Fondovi EU

Bespovratna sredstva fondova Europske Unije jedan su od načina pružanja financijske pomoći koji organizacijama daje mogućnost financiranja svojih projekata i ideja.

Za vas ćemo pratiti sve natječaje i redovno vas izvještavati o njima. Proći ćemo s vama detalje natječaja, napraviti analize i pretprojekt te u suradnji s našim poslovnim partnerima izraditi detaljnu studiju kako bi mogli sudjelovati na natječaju.