Štefica Babić, CV

Home/O nama/Štefica Babić, CV

Nakon više od 30 godina rada na raznovrsnim radnim mjestima i širokom lepezom odgovornosti (suradnik, samostalni knjigovođa, voditelj odjela financija, interni revizor) u računovodstveno-financijskim odjelima raznih tvrtki koje su koristile različite računovodstvene sustave (proračun, gospodarstvo, financijska industrija) odlučila sam pokrenuti svoj vlastiti posao. Glavni razlog pokretanja vlastitog posla je želja da bogato dugogodišnje poslovno iskustvo, te znanja stjecana u praksi, kao i cjeloživotnim učenjem dobiju pravi smisao upravo kroz ovaj posao. Radeći ono što najviše volim, želim dati doprinos u stvaranju novih vrijednosti, kako za mene i  moju obitelj, moje cijenjene poslovne partnere, tako i društva u cjelini.

Životopis

cv
Ime i Prezime

Štefica Babić

Datum i mjesto rođenja
17.05.1961., Zagreb

Adresa
Petra Svačića 10, 10090 Zagreb

Formalna edukacija

Magistar struke
Visoka poslovna škola Libertas

U tijeku
Specijalistički studij (120 ECTS bodova)
Menadžment financija, bankarstva i osiguranja
Status: Apsolvent (ostao samo diplomski)
Godina upisa: veljača 2010.

Bacc.oec
Visoka poslovna Škola Libertas
Trogodišnji stručni studij, 180 ECTS
Smjer: Poslovna ekonomija
Godina upisa: 2008.
Godina završetka: 2009.

Viša stručna sprema
Sveučilište u Splitu, Odjel stručnih studija
Smjer: Trgovinsko poslovanje,
Usmjerenje: Malo poduzetništvo
Godina upisa: 2001.
Godina završetka: 2004.

Srednja škola
Srednja ekonomska škola, Zagreb, Medulićeva 33
Računovodstveno-financijski smjer
Godina završetka: 1982.

Dodatna edukacija

 • 2011. – Compliance; u organizaciji; ATF Luxembourg
 • 2008. – Stručno usavršavanje Fond akademija Back & Midle Office u organizaciji Sapientia Nova
 • 2007. – Stručno usavršavanje za internog revizora za banke i financijske institucije u organizaciji RIF-a
 • 2002. – Državni stručni ispit
 • 2002. – Priprema proračuna po programima, u organizaciji Ministarstva financija u suradnji sa The United States Department of the Treasury
 • 1995. –stručno usavršavanje – financijski knjigovođa, RIF Zagreb
 • 1978/79 – desetomjesečni stenodaktilografski tečaj

Seminari i tečajevi

 • 2012. – Individualni tečaj poslovnog engleskog jezika u trajanju 60 nastavnih sati; HalPet poslovna edukacija
 • 2011. – Izmjene zakona o porezu na dohodak, dobit, te zakona i pravilnka o PDV-u:  Altius savjetovanje d.o.o.
 • 2011. – Poslovne radionice – strukturirane analitičke tehnike i primjena teorije igara u poslovanju; VPS Libertas
 • 2010. – Porezni kontroling;  Altius savjetovanje d.o.o.
 • 2010. – Inteligentno upravljanje portfeljem korisnika; VPS Libertas i Comminus d.o.o.
 • 2010. – Kako optimalizirati financijske izvještaje i poslovni rezltat Altius savjetovanje d.o.o.
 • 2009. – Financijska imovina – raspoloživo za prodaju;  Sapientia Nova
 • 2009. – Reklasifikacija financijske imovine; Sapientia Nova
 • 2008. – Plaće, naknade i drugi dohodak ; RIF
 • 2008. – Primjena HSFI – s poreznim propisima; RIF
 • 2008. – Financijski izvještaji investaicijskih fondova;
 • 2008.  – Obveznice, priznavanje i mjerenje; Sapientia Nova
 • 2008. – Controlling;  Sapientia Nova
 • 2007. – Financijska imovina;  Verlag Dashhöfer
 • 2007. – Novčani tijek; Verlag Dashhöfer
 • 2007. – Kako uspostaviti i provoditi interni nadzor;  Verlag Dashhöfer
 • 2007.  – Analiza financijskih izvještaja; Verlag Dashhöfer
 • Ostali mnogobrojni računovodstveno-financijski seminari te seminari iz područja financijske imovine
 • 2000. godine završen seminar za korištenje SAP sustavom;
 • završeni napredni tečajevi iz Worda, Excela, PowerPointa

Radno iskustvo

20.05.2013.
Stefanotis j.d.o.o.; računovodstveno-financiijske usluge i poslovno savjetovanje – osnivač i vlasnik društva

Prethodna radna iskustva

01.04.2012. – 31.03.2013.
Ergo osiguranje d.d. (Victoria osiguranje d.d.)
Suradnik u Odjelu računovodstva i financija

 • rad na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • priprema izvještaja za HANFA, FINA, grupu
 • knjiženje računovodstveno-financijske dokumentacije
 • premijsko knjigovodstvo

01.07.2011. – 31.03.2012.
Ergo životno osiguranje d.d. (Victoria žovotno osiguranje d.d.)
Interni revizor (radno mjesto ukinuto zbog smanjenja obima poslovanja)

 • prikupljanje i analiziranje podataka,
 • utvrđivanje funkcionalnosti sustava internih kontrola,
 • utvrđivanje usklađenosti sa zakonima i propisima
 • davanje prijedloga za unaprjeđenje poslovnih procesa,
 • izvještavanje Uprave, Nadzornog odbora, te nadležnih tijela o nalazima revizije.

01.02.2011. – 30.06.2011.
Volksbank d.d.
Suradnik u Odjelu računovodstva (rad na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni)

 • poslovi nebankovnog knjigovodstva
 • evidentiranje, kontrola i knjižene URA, IRA, PDV-a,
 • evidentiranje, knjiženje i praćenje investicija

17.05.2004. –  31.01.2011.
Royal mirovinsko osiguranje d.d., Zagreb,
Voditeljica Odjela financija (od 01.01.2007)

 • izrada internih i eksternih financijskih izvještaja,
 • poslovi middle i back officea vezani uz vrednovanje i naknadno vrednovanje financijske imovine
 • knjiženje računovodstveno financijske dokumentacije
 • 2008/09. Rad na projektu implementacije novog računovodstveno financijskog softwera

17.11.2003 – 30.04.2004.
Kotanyi d.o.o. Zagreb
Komercijalni referent

 • Kompenzacije, naplata potraživanja, izrada odobrenja, saldakonti kupaca, fakturiranje, obrada narudžbi kupaca

01.06/1995. – 16.11.2003.
Ministarstvo financija – Porezna uprava
Računovodstveno-financijski referent – područni rizničar

 • Izrada financijskih izvještaja za nadležna tijela;.
 • Knjiženje financijske dokumentacije
 • Komunikacija s Državnom riznicom i ustrojavanje područne riznice
 • Priprema i izrada plana proračunskih sredstava, analiza i praćenje izvršenja plana;
 • Koordinacija sa Područnim uredima Porezne uprave
 • do 1996., uz ove poslove, radim i na obračunu i isplati osobnih dohodka
 • rad na projektu nadogradnje aplikacije knjige ulaznih računa

01.01.1994. – 31.05.1995.
Ured pučkog pravobranitelja
Voditelj računovodstva

 • samostalno osnivam knjigovodstvo i radim na svim računovodstveno-financijskim poslovima, izradi ZR, izvještavanju, planiranju i praćenju izvršenja plana;
 • nabava osnovnih sredstava, kancelarijskog i ostalog materijala

19.09.1979. – 31.12.1993.
Zavod za makroekonomske analize i prognoze
Račonovodstveno-financijski referent

 • radim na sim računovodstveno-financijskim poslvoima (financijsko knjigovodstvo, OD, materijalno, blagajna).

Dodatne informacije

 • 2007. za tadašnjeg poslodavca ostvarujem uštedu od 300.000,00 Kn godišnje
 • 2006. po narudžbi poslodavca  izrada studije poduzetničkog projekta «Dječji vrtić»
 • 2005. izrada pretprojekta Dom umirovljenika & Dom za nezbrinutu djecu za Globusov natječaj za nove poslovne ideje
 • 2008/09. – rad na implementaciji novog računovodstven-financijskog softwera u ulogi voditelja projekta i glavnog koordinatora
 • 2002. – rad na projektu nadogradnje aplikacije knjige ulaznih računa u svrhu ustrojavanja Područne riznice i plaćanja s jedinstvenog računa Državne riznice.

Ostalo

 • samostalnost i odgovornost u radu, pokazujem samoinicijativu;
 • bez problema uključujem se u timski rad;
 • posjedujem odlične analitičke i organizacijske sposobnosti;
 • odlično poznavanje poslovnih procesa i sposobnost unapređenja istih
 • odlično poznavanje rada na računalu: Word, Excel; PowerPoint,
 • imam iskustvo u različitim računovodstvenim sustavima (Državna Uprava, gospodarstvo, financijska industrija)
 • koristila sam se različitim programskim rješenjima (SAP, Primera, Stinga, GZAOP-ovim računovodstveno-financijskim programom, Foton, … )
 • strani jezici: Engleski B1; Njemački B1

Slobodno vrijeme

 • vožnja bicikla, štenja šumom, branje gljiva, čitanje, učenje