Sufinanciranje samozapošljavanja

Home/Pokretanje poslovanja/Sufinanciranje samozapošljavanja

Ostvarenje prava na poticajna sredstva HZZ-a

nezaposlenost

Nezaposleni ste, imate ideju a nemate sredstava, poticajnim sredstvima HZZ-a možete svoje snove pretvoriti u stvarnost, možete pokrenuti vlastitu tvrtku, vlastiti posao, raditi za sebe, biti svoj čovjek!

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. Lipnja 2013. Donijela odluku o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja na rok do 31. Prosinca 2013. Godine

Da bi stekli prava na poticajna sredstva za samozapošljavanje morate se prijaviti na HZZ u statusu nezaposlene osobe. Nezaposlena osoba je osoba u dobi između 15 i 65 godina života koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad, nije u radnom odnosu, aktivno tražio posao i raspoloživa je za rad.

Nećete se moći prijaviti na HZZ kao nezaposlena osoba i ostvariti prava za poticajnim sredstvima ako imate registrirano trgovačko društvo, obrt, slobodno zanimanje, i sl. ili imate više od 25% udjela u drugoj pravnoj osobi, predsjednik ste ili član uprave društva, zaposleni ste po posebnim propisima, redovni ste učenik ili student, korisnik ste mirovine ili ispunjavate uvjete za starosnu mirovinu, ostvarujete mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini (1.617,21 Kn).

Prije samog podnošenja zahtjeva važno je dobro promisliti o svemu: ciljevima koje želimo postići, razlogu pokretanja vlastitog posla, procedurama potrebnim da bi se to ostvarilo, što želimo i znamo raditi, osnovnoj djelatnosti kojom se mislimo baviti, pravnom obliku, da li u posao krećemo sami ili udruženi s još nekime.

Visina poticajnih sredstava ovisi o pravnom obliku i spremi na koju se planirate prijaviti, te da li ste osoba s invaliditetom ili ne. Ukoliko tvrtku osnivate s još nekime (do četiri suvlasnika), svaki suvlasnik ima pravo na poticajna sredstva.

Visina potpore:

Izvor: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=9202#2.1

Zahtjev za sufinanciranjem samozapošljavanja možete predati nakon što ste obavili individualno savjetovanje s vašim savjetnikom. Potrebno je napraviti Poslovni plan i ispuniti Obrazac zahtjeva za sufinanciranjem samozapošljavanja (dostupni na stranicama HZZ-a: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=9202#2.1 ).

Sufinanciranje traje godinu dana, isplaćuje se kvartalno nakon osnivanja tvrtke. Svaki mjesec dužni ste si isplaćivati plaću u visini koju odredi HZZ, a koja ovisi o pravnom obliku i spremi na koju ste se prijavili. Dokaz o izvršenim obvezama dužni ste svaka tri mjeseca dostaviti HZZ-u.

Ukoliko ostvarujete pravo na novčanu naknadu, imate pravo i na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu. Zahtjev za isplatom novčane naknade u jednokratnom iznosu popunit ćete kod svog savjetnika. Visina jednokratno isplaćene novčane naknade ovisi o vašem pravu trajanja prava na novčanu naknadu (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=4075).

Važno je napomenuti da prije pozitivnog rješenja HZZ-a o sufinanciranju samozapošljavanja nikako ne krećete u postupak osnivanja tvrtke, jer u protivnom (ukoliko će tvrtka biti registrirana prije rješenja HZZ-a) nećete ostvariti nikakva prava: ni pravo na poticajna sredstva ni pravo na naknadu za jednokratnom isplatom za nezaposlene.

Detaljno opisane korake i aktivnosti uz otvaranje tvrtke i pokretanje vlastitog posla poticajnim sredstvima HZZ-a možete pročitati ovdje.

Za sva pitanja stojim na raspolaganju.

Written by

Nakon više od 30 godina rada na raznovrsnim radnim mjestima i širokom lepezom odgovornosti (suradnik, samostalni knjigovođa, voditelj financija, interni revizor) u računovodstveno-financijskim odjelima tvrtki koje su koristile različite računovodstvene sustave (proračun, gospodarstvo, financijska industrija), odlučila sam pokrenuti svoj vlastiti posao. Glavni razlog pokretanja vlastitog posla je želja da bogato dugogodišnje poslovno iskustvo, te znanja stjecana u praksi kao i cjeloživotnim učenjem dobiju pravi smisao upravo kroz ovaj posao. Radeći ono što najviše volim, želim dati doprinos u stvaranju novih vrijednosti, kako za mene i moju obitelj, moje cijenjene poslovne partnere, tako i društva u cjelini.